1. Jamčimo, da bomo znotraj programa VITAL TERAPIJE (individualne vadbe na domu) osebne podatke vadečega uporabljali in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami). Z udeležbo v programu udeleženec podaja soglasje, da lahko uporabljamo, obdelujemo in hranimo posredovane osebne podatke. Znotraj programa VITAL TERAPIJE (individualne vadbe na domu) se uporablja in obdeluje osebne podatke udeležencev za potrebe izvedbe vadbe in obveščanja udeležencev vadbe ter pošiljanje informacijskih obvestil.

2. Če se želi vadeči odjaviti od dogovorjenega termina vadbe (Vadbe za onemogle, Rehabilitacije ali Vadbe za starejše), mora to storiti najkasneje 24 ur pred dogovorjenim terminom. V nasprotnem primeru vam bomo primorani zaračunati organizacijske stroške (30% cene programa).

3. Znotraj programa VITAL TERAPIJE (Vadbe za onemogle, Rehabilitacije ali Vadbe za starejše) bomo z usposobljenimi kadri in strokovno opremo poskrbeli za ustrezno izvajanje individualne vadbe na domu vadbe.

4. Izvajalec individualne vadbe na domu (Vadbe za onemogle, Rehabilitacije ali Vadbe za starejše) mora biti iz strani vadečega predhodno obveščen o značajskih in zdravstvenih posebnostih vadečega.

5. Program VITAL TERAPIJE (Vadba za onemogle, Rehabilitacija ali Vadba za starejše) se izvaja s pomočjo naših usposobljenih vaditeljev, vadeči pa se v program vadbe vključi na lastno odgovornost in odločitev.

6. Vadbo znotraj programa VITAL TERAPIJE izvajamo na območju Goriške regije in Vipavske doline.

7. ŠD Rekreativček (NASLOV: Cesta 13, 5270 Ajdovščina; DŠ: 17016240), ki izvaja program VITAL TERAPIJE ni odgovoren za škodne primere vadečih v programu, saj se ti prostovoljno prijavijo na programe in s tem sprejmejo tveganje nastanka škodnega dogodka.